Şəkərsiz. Az kalorili.

Təbii limon ətirləşdiricisi əlavə edilmişdir. Karbon 4 oksid qazı ilə doydurulmuşdur.
Minerallar Mq/l Minerallar Mq/l K 10.0 Cl 28.0
Na 50.0 F 0.1
Mg 28.0 HCO3 260.0
Ca 50.0 SO4 99.0


    Total 0.53 q/l
0,5
1,0
 
 
Saxlama müddəti:
12 ay. Sərin yerdə 5-20oC temperatur şəraitində, havanın nisbi rütubəti 75%-dən artıq olmamaq şərti ilə saxlanmalı, işıq və günəş şüalarından qorunmalıdır. İstehsal tarixi etiketin aşağısında və ya qabın qapağında göstərilib.