Qazsız içməli su

Minerallar Mq/l Minerallar Mq/l K 9.9 Cl 27.5
Na 40.6 F 0.15
Mg 31.6 HCO3 305.0
Ca 68.1 SO4 107.5


    Total 0,59 q/l
5.0L
10L
10L
20
Saxlama müddəti:
45 gün. Quru və sərin yerdə 5-20oC emperatur şəraitində. Qab açılandan sonra 7 gün ərzində istifadə olunmalıdır.