THREESTAR
İçməli su


İçməli su dispenser üçün
Minerallar Mq/l Minerallar Mq/l K 10.0 Cl 28.0
Na 50.0 F 0.5
Mg 28.0 HCO3 260.0
Ca 50.0 SO4 99.0


    Total 0.53 q/l
 
20L
 
 
Saxlama müddəti:
45 gün. Quru və sərin yerdə 5-20oC emperatur şəraitində. Qab açılandan sonra 7 gün ərzində istifadə olunmalıdır.