Azərbaycanın şimal-şərq hissəsində, Qafqaz dağların yaşıl ətəklərində yerin dərinliklərindən hasil edilir.

Qafqaz dağlarının unikal ekoloji sistemi sayəsində suyun uzun zaman ərzində yer süxuları tərəfindən təbii yolla filtrasiyası əsrlər boyu məşhur olmuşdur. Bu su təbii minerallarla zənginləşmişdir, əla keyfiyyət və dada sahibdir. O, sağlam həyata töhfə verən həqiqi qida dəyərinə malik məhsuldur.
Minerallar Mq/l Minerallar Mq/l K 10.0 Cl 28.0
Na 50.0 F 0.1
Mg 28.0 HCO3 260.0
Ca 50.0 SO4 99.0


    Total 0.53 g/l
0,5
1.0L
1.5L
2.0L
Saxlama müddəti:
12 ay. Sərin yerdə 5-20oC temperatur şəraitində, havanın nisbi rütubəti 75%-dən artıq olmamaq şərti ilə saxlanmalı, işıq və günəş şüalarından qorunmalıdır. İstehsal tarixi etiketin aşağısında və ya qabın qapağında göstərilib.