Aquavita “Aquavita” – yerli bazarda ən tanınan mineral su brendlərindən biridir, və 1997-ci ildə əsası qoyulmuş “TAC” şirkəti tərəfindən istehsal olunur. Onun mənbəsi, Azərbaycanın şimalında, Xudat qoruq zonasınsa, Qafqaz dağlarının ətəyindən, 420 metr dərinliyindən çıxarılan artezian suyudur.

“Aquavita”nın digər istehsal olunan sulardan üstünlüyü ondadır ki, təbiyət özü qüsursuz təmiz, mierallarla balanslaşdırılmış və yumuşaq dadı olan suyu yaradır, biz isə onu alıcılara çatdırırıq.

Bu illər ərzində şirkət texnoloji prosessin inkişafına çox böyük diqqət ayırb, və bu diqqət öz əksini istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinə tapır.

Bu yönümdə mühim addımlardan biri yeni müasir almaniya istehsalı olan “Krones” – avadanlığının alınması oldu. “Krones” dünyada tanınmış qida məhsulları xəttlərinin istehsalı ilə məşqul olan şirkətdir.

Yeni avadanlıq daha keyfiyyətli məhsul istehsal etməyə imkan verir. Bütün istehsalat peosessi, qabların üfürülməsindən başlayaraq, və hazır məhsulun yüklənməsinə qədər bütün prosess müasir elertroavadanlıqlar vasitəsi ilə idarə olunur. Məhsulların keyfiyyəti beynəlxalq ISO 9001:2008 ssertifikatı ilə qimətləndirilib.

Harada olmağımızdan asılı olmayaraq, “Aquavita” suyunun hər damlasını daddıqca, biz Qafqaz dağlarının zirvələrinə səyahət etmiş oluruq. Suyun dadı, o, füsünkar təbiəti görmüş insanları xatirələrlə yaşadır. O yerlərdə olmayanlar üçün isə, bu damla - bir dəvətnamədir.

İndi siz “Aquavita” mineral suyunun təbii dadından yeni qablaşdırmada həzz ala biləcəkslz.